Hình thức chuyển khoản trực tiếp

Nội dung chuyển khoản: [Tên] [Số Điện Thoại]

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 092 290 5555